headerimage

Diabetes Groeimodel

Diabetes Groeimodel

Wanneer je jong bent en je krijgt de diagnose diabetes type 1, nemen je ouders in eerste instantie veel van de diabeteszorg van je over.  In de loop van de tijd neem je de diabeteszorg in stapjes van je ouders over.  Op den duur ga je zelf het grootste deel van de verantwoordelijkheid op je nemen.  Hoe weet je nu wanneer je waaraan toe bent? Daarvoor is het Diabetes Groeimodel ontwikkelt.

Het Diabetes Groeimodel is ontwikkeld om kinderen en jongeren met diabetes type 1 en hun ouders te ondersteunen in de verschillende leeftijdscategorieën. Per leeftijdscategorie is te zien welke stappen richting zelfstandigheid binnen de diabeteszorg gezet zouden kunnen worden door het kind en door de ouders. Dit model geeft op een overzichtelijke wijze weer hoe de zelfstandigheid van de jongere met diabetes steeds groter wordt en dat de ouders steeds meer een coachende rol aannemen.

  • Algemeen: over de verdeling van verantwoordelijkheden
  • Kennis: over diabetes maar ook over rechten en plichten in de zorg
  • Handelingen: over de verschillende diabeteshandelingen
  • School/opvang: over diabetestaken op school en opvang
  • Ondersteuning: ?
  • Activiteiten/sociaal: over sporten en het betrekken van vrienden
  • Deelname: over de mate van betrokkenheid bij de gesprekken met het kinderdiabetesteam.

Nieuwsgierig geworden?
Diabetes Groeimodel
diabetes-zorg-converted.indd (bluenotion.nl)