headerimage

Prestatie

2018

In 2018 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 605 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 64 nieuw gediagnosticeerd en 38 geen type 1.
Voor meer informatie over activiteiten en inspanningen verwijzen we naar het jaarverslag elders op deze website.

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 85 %
Gemiddeld HbA1c 66 mmol/mol
Aantal kinderen HbA1c < 58 mmol/mol 29 %
Aantal kinderen HbA1c > 85 mmol/mol 14 %

2017

In 2017 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 600 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 73 nieuw gediagnosticeerd en 45 geen type 1.
Highlights van het jaar waren de vorming van de Stichting Kidz&ko, het symposium ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan en de gezinsdag.

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 88 %
Gemiddeld HbA1c 67 mmol/mol
Aantal kinderen HbA1c < 58 mmol/mol 26%
Aantal kinderen HbA1c > 85 mmol/mol 12%

2016

In 2016 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 581 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 68 nieuw gediagnosticeerd en 39 geen type 1.
Highlights van het jaar waren de gezinsdag en de start van KLIK.

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 89%
Gemiddeld HbA1c 66 mmol/mol
Aantal kinderen HbA1c < 58 mmol/mol 29%
Aantal kinderen HbA1c > 85 mmol/mol 10%

2015

In 2015 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 576 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 61 nieuw gediagnosticeerd en 42 geen type 1.
Highlights van het jaar was de gezinsdag.

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 96%
Gemiddeld HbA1c 66 mmol/mol
Aantal kinderen HbA1c < 58 mmol/mol 34%
Aantal kinderen HbA1c > 85 mmol/mol 13%

2014

In 2014 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 563 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 67 nieuw gediagnosticeerd en 40 geen type 1.
Highlights van het jaar waren de gezinsdagen en schoolvoorlichting

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 72%
Gemiddeld HbA1c 67 mmol/mol
Aantal kinderen HbA1c < 58 mmol/mol 28%
Aantal kinderen HbA1c > 85 mmol/mol 13%

2013

In 2013 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 578 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 69 nieuw gediagnosticeerd en 48 geen type 1.
Highlights van het jaar waren de gezinsdagen, ouderavond en Sweettalk

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 65%
Gemiddeld HbA1c 68 mmol/mol
Aantal kinderen HbA1c < 58 mmol/mol 25%
Aantal kinderen HbA1c > 85 mmol/mol 15%

2012

In 2012 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 590 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 65 nieuw gediagnosticeerd, 55 in transite en 37 non DM type 1.
Highlights van het jaar waren het 5 jarig jubileum met daarbij een mini-symposium en de organisatie van een eerste gezinsdag voor jonge kinderen.

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 63%
Gemiddeld HbA1c 69 mmol/mol (8,5%)
Aantal kinderen HbA1c < 58 mmol/mol (7,5%) 23%
Aantal kinderen HbA1c > 85 mmol/mol (10%) 15%

2011

In 2011 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 564 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 64 nieuw gediagnosticeerd, 38 in transitie en 36 non DM type 1.
Highlights van het jaar waren voorlichtingsavond CGM samen met de DVN, start van CGM-behandeling en start gedeelde 24-uurs diensten kinderartsen.

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 78%
Gemiddeld HbA1c 68 mmol/mol (8,4%)
Aantal kinderen HbA1c < 7,5% (58 mmol/mol) 24%
Aantal kinderen HbA1c > 10% (85 mmol/mol) 13%

2010

In 2010 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 531 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 59 nieuw gediagnosticeerd, 32 in transite en 29 non DM type 1.
Highlights van het jaar waren de thema-avond “Loslaten” en de intentieverklaring samenwerking dorr de gezamenlijke Raden van Bestuur

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 75%
Gemiddeld HbA1c  8,3%
Aantal kinderen HbA1c < 7,5% (58 mmol/mol)  24%
Aantal kinderen HbA1c > 10% (85 mmol/mol)  11%

2009

In 2009 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 541 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 58 nieuw gediagnosticeerd, 39 in transitie en 20 non DM type 1.
Highlights van het jaar waren de zwem- en tennis clinic in samenwerking met de Bas van de Goor Foundation, participatie van een 7e ziekenhuis en voltooiing “Op eigen benen” transitieproject samen met CBO en Erasmus universiteit.

Aantal kinderen 3xHbA1c/jaar 70%
Gemiddeld HbA1c 8,3%
Aantal kinderen HbA1c < 7,5% (58 mmol/mol) 28%
Aantal kinderen HbA1c > 10% (85 mmol/mol) 10%

2008

In 2008 hadden de gezamenlijke ziekenhuizen van Kidz&ko 500 kinderen onder behandeling, hiervan waren er 70 nieuw gediagnosticeerd, 35 in transitie en 14 non DM type 1.
Highlights van het jaar waren DAWN YOUTH onderzoek en de samenwerking met de Bas van de Goor Foundation.

Aantal kinderen met 3xHbA1c/jaar 82%
Gemiddeld HbA1c 8,2%
Aantal kinderen HbA1c < 7,5% (58 mmol/mol) 27%
Aantal kinderen HbA1c > 10% (85 mmol/mol) 13%