headerimage

Wat is diabetes?

Hoe werkt mijn lichaam?

Om te begrijpen wat diabetes is, moet je eerst weten hoe je lichaam werkt als je geen diabetes hebt. Wanneer je wat gaat eten, komt dit via je maag in je darmen terecht. Een belangrijk onderdeel van eten, zijn de koolhydraten. Van deze koolhydraten wordt in je lichaam suiker (glucose) gemaakt. Die glucose gaat via je darmen naar het bloed.

De glucose moet via het bloed in de cellen van je lichaam komen, zodat je hier energie van krijgt. Net zoals bij een auto, die heeft ook benzine (=energie) nodig om te kunnen rijden. Om glucose vanuit het bloed in de lichaamscellen op te nemen, is insuline nodig. Deze insuline wordt gemaakt in de alvleesklier.

Bij mensen met diabetes mellitus maakt de alvleesklier te weinig of geen insuline aan. Hierdoor wordt glucose niet of te weinig vanuit het bloed opgenomen in de lichaamscellen. De glucose blijft dan in je bloed zitten, waardoor je lichaam te weinig energie krijgt.

Als je teveel glucose in je bloed hebt, ga je dit uitplassen. Je lichaam probeert op deze manier je bloedglucose lager te krijgen. Doordat je zo vaak moet plassen, krijg je ook veel dorst. Dit is vaak de reden dat je naar de huisarts bent gegaan. Naast veel plassen en dorstig zijn, ben je ook vaak wat afgevallen in gewicht.

Er zijn verschillende typen diabetes mellitus:

Diabetes mellitus type 1:
Insuline wordt gemaakt in de bêta-cellen van de eilandjes van Langerhans, die in de alvleesklier liggen. Die bêta-cellen worden door je eigen lichaam kapot gemaakt. Het is nog niet precies bekend hoe dit komt. Als alle bêta-cellen kapot zijn, wordt er geen insuline meer gemaakt. Bij de diagnose wordt er ook in het bloed bepaald of er stoffen aanwezig zijn die dit proces bevestigen. Leefstijl speelt bij het ontstaan van diabetes type 1 geen rol.

Of je insuline krijgt via injecties of de insulinepomp, hangt van verschillende factoren af. Bijvoorbeeld van je leeftijd, of je zelf al insuline kunt spuiten en wat je lichaam nodig heeft.  Bij vragen altijd bespreken met je eigen diabetesteam.

Diabetes mellitus type 2
Bij diabetes mellitus type 2, maakt de alvleesklier wel insuline aan, maar onvoldoende. Het kan ook zijn dat de insuline niet zo goed werkt. Insuline-injecties zijn niet altijd nodig. Toch moet een groot deel van de mensen met dit type diabetes mellitus, uiteindelijk ook insuline

spuiten. Als je overgewicht hebt, kan het helpen als je begint met afvallen. Bij ontstaan en behandeling van diabetes mellitus type 2 speelt leefstijl wel een rol.

Mody

Mody is een afkorting van het Engelse Maturity-Onset Diabetes of the Young, een vorm van diabetes die op jonge leeftijd begint. De aanleg voor Mody is meer erfelijk dan de ‘gewone’ soorten diabetes

Er zijn verschillende Mody- vormen. Bij allemaal is er wat mis gegaan bij de aanleg van de alvleesklier tijdens de zwangerschap. Het gevolg is dat de alvleesklier al vroeg in het leven uitgeput raakt en minder insuline kan maken.

De verschillende Mody vormen kunnen worden bepaald met genetische testen. Daardoor kan de behandeling op maat worden gemaakt.

Lada

Dit is een vorm van diabetes type 1 die zich vermomt als diabetes type 2, doordat hij heel geleidelijk begint. Het woord LADA is een afkorting van het Engelse Latent Auto-immune Diabetes in Adults.

Vooral bij jonge, slanke mensen die diabetes ‘type 2’ krijgen is het zinvol om toch nader te onderzoeken, want het maakt uit voor de behandeling van LADA.