headerimage

Stichting Kidz&ko

De kinderdiabetesteams van 4 steden in de regio Midden-Brabant, te weten het St. Elisabeth Ziekenhuis en Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-Hertogenbosch, het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, zijn een samenwerking aangegaan (nov. 2007). De samenwerking is bedoeld om goede kwaliteit en continuïteit van zorg aan kinderen en tieners met diabetes mellitus in de genoemde regio samen te organiseren. Deze samenwerking heet: Kidz&ko. Deze afkorting staat voor KinderDiabetesZorg&KwaliteitsOverleg

Eind 2008/begin 2009 hebben de ziekenhuizen uit Oss/Veghel en Geldrop zich aangesloten bij dit verband.

In 2017 heeft dit geleid tot de vorming van de Stichting Kidz&ko, klik hier voor de statuten.

Doelstelling

Het aantal kinderen met diabetes neemt toe terwijl tegelijkertijd de behandeling van de kinderen en hun ouders een intensieve begeleiding vraagt. Goede diabeteszorg verlenen aan kinderen en tieners met diabetes vergt een andere aanpak dan zorg voor volwassenen. Het kind is volop in groei en ontwikkeling en heeft daarbij te maken met het omgaan met een chronische aandoening. Kinderen en tieners willen maar één ding: een zo normaal mogelijk leven. Het behandelteam draagt zorg voor een klimaat waarbij het kind met diabetes goede bloedsuikerregulatie heeft met een zo goed mogelijk psychologische begeleiding en zo min mogelijke lange termijn complicaties. Dit vereist een intensieve, multidisciplinaire, leeftijdsspecifieke aanpak in de behandeling en begeleiding.

Om deze zorg te kunnen leveren is gekozen voor multidisciplinaire kinderdiabetesteams die deze specialistische zorg in Midden-Brabant leveren. De samenwerking tussen deze teams draagt bij aan verbetering van de kwaliteit en efficiënt gebruik van mensen en middelen. Deze schaalvergroting maakt het tevens mogelijk om onderzoeksvragen in deze complexe zorg te evalueren en op grond hiervan de zorg bij te stellen. Educatie en voorlichting kunnen samen georganiseerd worden. Tegelijkertijd wordt door deze schaalvergroting bereikt, dat er een groot pro actief centrum voor kinderdiabetes in Midden-Brabant ontstaat, van waaruit een profilering ontstaat richting externe partners, zoals het kind en zijn ouders, de zorgverzekeraar en andere behandelcentra in Nederland.