headerimage

Uitgangspunten zorg en beleidsplan

  • Zorg wordt verleend op grond van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) standaard (2013)
  • Zorg wordt verleend volgens NDF goedgekeurde richtlijnen afgeleid van de herziene ISPAD richtlijnen (2014).
  • Locale protocollen die in alle deelnemende ziekenhuizen toegepast worden.
  • NIAZ accrediatie is aanwezig waar deze is aangevraagd.
  • In elk ziekenhuis werkt een kinder-diabetesteam.
  • 24 uurs bereikbaarheid voor alle kinderen en hun ouders (NDF richtlijn)
  • Resultaten van het individuele behandelplan worden regelmatig besproken met ouders en kind.

Transparantie van alle gegevens met inachtneming van de privacy zijn beschikbaar voor overleg tussen de teams en de conclusies zijn vermeld onder prestaties.

Klik hier voor het beleidsplan 2014-2018