headerimage

Klik

Achtergrond van KLIK

Uit onderzoek van de Psychosociale Afdeling van het EmmaKinderZiekenhuis AMC is duidelijk geworden dat de ontwikkeling en levensloop van kinderen sociaal en emotioneel onder druk staan als zij opgroeien met een chronische of levensbedreigende ziekte, of (onverwachts) opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis.

Door toegenomen medische kennis worden kinderen met een chronische ziekte tegenwoordig gelukkig steeds ouder dan voorheen, soms zelfs tot ver in volwassenheid. Het is daarom steeds belangrijker om systematisch aandacht te besteden aan de Kwaliteit van Leven van deze kinderen gedurende het opgroeien. Ook is bekend dat het communiceren over emotionele problematiek rondom een chronische of (levensbedreigende) ziekte of een (plotselinge) opname in het ziekenhuis van belang is bij de aanpassing aan de ziekte, het wegnemen van onzekerheden en negatieve gevoelens.

Om dit te kunnen realiseren is de KLIK methode ontwikkeld. KLIK is een web gebaseerde methode waarmee de Kwaliteit van Leven van kinderen die onder behandeling zijn (geweest) in een (kinder)ziekenhuis en diens ouders systematisch in beeld kan worden gebracht. KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. Met de KLIK methode kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken. Daarnaast kunnen relevante interventies worden aangeboden om kinderen te leren omgaan met hun ziekte of behandeling en ouders te ondersteunen.

Kortom, met KLIK kunnen alle betrokkenen samen de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Effectiviteit van het KLIK programma is inmiddels aangetoond met twee onderzoeken naar de directe terugkoppeling van Kwaliteit van Leven gegevens aan een arts door middel van Patient Reported Outcomes (PRO), in dit geval het KLIK PROfiel. Deze onderzoeken tonen aan dat emotionele en sociale onderwerpen vaker ter sprake komen tijdens een consult. Daarnaast worden emotionele problemen en problemen op het gebied van school minder vaak gemist. Bovendien geven kinderartsen aan dat zij meer tevreden zijn over een consult als het KLIK PROfiel kon worden gebruikt. Het consult blijkt niet langer te duren als het KLIK PROfiel gebruikt wordt.
Voor wie is KLIK?

KLIK is ontwikkeld voor alle kinderen van 0-18 jaar die onder behandeling zijn (geweest) in een (kinder)ziekenhuis en hun ouder(s)/verzorger(s)