headerimage

Links en samenwerking

Stichting Kinderdiabetes regio Brabant-Oost.

Eind 2018 is Kidz&Ko in contact gekomen met de organisatie van stichting Kinderdiabetes, SKD.

SKD brengt kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen die te maken hebben met diabetes type 1 in contact met ervaringsdeskundigen voor sociaal-emotionele ondersteuning. Zodat je er niet alleen voor staat.

In goed overleg met de ouders van onze oudercontactgroep hebben we najaar 2019 besloten te gaan samenwerken. Onze oudercontactgroep is opgegaan in het regiobestuur SKD regio Brabant-Oost.

Vanuit Kidz&Ko heeft 1 bestuurslid zitting in het regiobestuur. Hiermee zorgen we voor een goede afstemming en communicatie over de activiteiten zoals die door SKD regio Brabant-Oost georganiseerd worden.

Voor verdere informatie over de stichting en de activiteiten klik je op onderstaande link:

https://stichtingkinderdiabetes.nl/regio/brabant-oost/

Bas van de Goor Foundation

De Bas van de Goor Foundation heeft als missie om de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verhogen door middel van sport. De Bas van de Goor Foundation wil mensen met diabetes informeren over de positieve effecten die sport voor hen heeft. Verder willen we mensen met diabetes inspireren om nieuwe sportieve uitdagingen aan te gaan. Door de support van medische instellingen zoals o.a. Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, kunnen we aan de deelnemers van onze evenementen optimale medische steun verlenen. Met enige regelmaat worden sportdagen en sportkampen speciaal voor kinderen georganiseerd.

Klik hier voor meer info

4kids2tell

4kids2tell is een landelijk opererende zorginstelling die zich richt op de communicatie tussen kinderen met diabetes en hun ouders/verzorgers. Dit doen ze in de breedste zin van het woord. Het kan dus gaan over hoe je diabetes een plaats geeft in je leven, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Maar ook praktische ondersteuning, instructie, en voorlichting aan bijvoorbeeld de leerkrachten op de basisschool.

Op de website https://4kids2tell.com/ vind je alle informatie over de instelling.

Diabetes op school

Jaarlijks organiseert de Stichting Kidz&Ko informatiebijeenkomsten voor leerkrachten die kinderen met diabetes in hun klas(sen) hebben.

De scholen in de regio ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Op de website van de Diabetes Vereniging Nederland, DVN, is ook informatie  over dit onderwerp te vinden voor ouders en leerkrachten.

Je vind er onder andere een praktisch stappenplan en een factsheet waarin je leest hoe de diabeteszorg op school wettelijk geregeld is.

https://www.dvn.nl/leven-met-diabetes/kinderen/school