headerimage

Standpunt zorginstituut FSL

Stand van zaken Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre)

Nieuwsbericht | 23-01-2018 | 09:05

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) heeft maandag 22 januari positief geadviseerd over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten die nu in aanmerking komen voor real time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Zorginstituut Nederland biedt nu als eerstvolgende stap het conceptstandpunt ter consultatie aan veldpartijen in de diabeteszorg. Wanneer daarna de Raad van Bestuur van het Zorginstituut formeel met het standpunt instemt, wordt deze officieel van kracht.

5 indicatiegroepen

RTCGM is verzekerde zorg voor 5 specifieke indicatiegroepen. Dit zijn:
1.Kinderen met diabetes type I.
2.Volwassenen waarvan de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen.
3.Zwangere vrouwen met diabetes type I en II.
4.Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.
5.Type I-patiënten met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ze zelf niet kunnen waarnemen.

Op basis van het conceptstandpunt dat nu voorligt, komen de eerste 4 groepen in aanmerking voor vergoeding van FGM.

Tweedsporenaanpak

Er is een grote groep patiënten die vinger prikt voor zelfcontrole. Het is nu nog onvoldoende duidelijk voor welke van hen FGM meerwaarde heeft. Mede om deze reden is in 2017 door een speciale werkgroep binnen de Ronde tafel Diabeteszorg besloten om een tweedsporenaanpak te volgen. Er is eerst gekeken naar de patiëntengroepen die RTCGM als geïndiceerde zorg krijgen. FGM meet de bloedglucose op eenzelfde wijze als RTCGM. Er was hierdoor minder wetenschappelijk bewijs nodig dan voor de vingerprik-methode. Wel moet zijn aangetoond dat FGM hetzelfde meet als RTCGM en daarmee even betrouwbaar is.

Bron: www.zorginstituut.nl