headerimage

Samenwerking met Stichting Kinderdiabetes Nederland

 

Op 8 september 2019 is tijdens de gezinsdag van Kidz&Ko de aftrap gegeven van de regionale afdeling van Stichting KinderDiabetes Nederland (SKD), regio Zuid.

De oprichting is het initiatief geweest van bestuur en oudergroep van Kidz&Ko.

Met behulp van de structuur en middelen van SKD is het mogelijk om voor de kinderen en ouders/verzorgers laagdrempelige activiteiten te organiseren. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte bij ouders aan lactiviteiten voor diverse leeftijdsgroepen en contacten met andere ouders/gezinnen.

Het bestuur van de nieuwe stichting zal worden gevormd door ouders en professionals uit de regio. Beide stichtingen zullen nauw samenwerken in met name afstemming en ondersteuning van de activiteiten.

Voor de stichting Kidz&Ko betekent het dat er minder nadruk komt te liggen op het organiseren/faciliteren van lotgenotencontact. Hierdoor kunnen we de focus nog meer leggen op onze professionele samenwerking, kwaliteitsverbetering en kennisuitwisseling.

 

Paskal Jacobsen, zanger van BLØF en ambassadeur van Stichting KinderDiabetes Nederland, heeft ter gelegenheid van de start van de regionale afdeling van SKD een filmpje op YouTube geplaatst:

Hij vertelt in zijn enthousiasme dat de stichting Kidz&Ko is opgegaan in SKD, dat is dus niet helemaal juist. De oudergroep van stichting Kidz&Ko is hierin opgegaan.

Verder is het niet alleen regio Tilburg maar natuurlijk de hele Kidz&Ko regio.