headerimage

Nieuwsbrief 3 oktober 2017

Klik hier voor Nieuwsbrief 3

Hierin onder andere:

• De baas voor 1 dag
• Het effect van Metformine bij mensen met Type 1 Diabetes
• Backpakken met diabetes… Het kan!
• EASD nieuws over diabetes type 1
• Gezinsdag 2017 in Waalwijk
• Praktische gids voor diabeteszorg in het voorgezet onderwijs