headerimage

Patienten tevredenheidsonderzoek

In het voorjaar van 2008 hebben studenten van de Fontys Hogeschool te Eindhoven in opdracht van het St. Elisabeth ziekenhuis en Twee steden ziekenhuis Tilburg, een evaluatie uitgevoerd om de kwaliteit van de kinderdiabeteszorgverlening in beeld te brengen.

Zij hebben hierbij ondersteuning gehad vanuit de universiteit van Tilburg om alle gegevens analyseren en te verwerken in een advies naar het kinderdiabetesteam Tilburg.

Vanuit de analyse kwamen zowel positieve als verbeterpunten naar voren. Door zowel kinderen als ouders wordt aangegeven dat de zorgverlening van het kinderdiabetesteam hen een veilig gevoel geeft, dat de invulling van het diabetesspreekuur goed is en dat het allereerste contact met het kinderdiabetesteam als goed wordt ervaren. Ook zijn er een aantal verbeterpunten genoemd.

Aanbevelingen zijn gedaan omtrent: verbetering van de telefonische bereikbaarheid; de wachttijden; afhandeling van vragen via de e-mail en verbetering van de themapoli’s met groepen tieners.

De studenten hebben aanbevelingen geschreven om te verbeteren op laatst genoemde punten.

Om het kinderdiabetesteam handvatten te geven om structureel de zorgverlening te blijven evalueren, is een draaiboek geschreven.

Op dit moment wordt er door de universiteit Tilburg gekeken om in de toekomst voor de hele patiëntengroep van Kidz&ko een valide en betrouwbare enquête te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van kinderdiabeteszorg verhoogd kan worden.

Bron: schriftelijke verantwoording Fontys hoge school, febr.2009